Resim Sanatı Akımları hakkında detaylı bilgiler

Realizm Resim Akımı

19.yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. 19. yüzyılda bilim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilim adamlarının yaptıkları gözlemler ve deneyler, bilimin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Bilimsel alanda yalnızca gözlenenlere, yani gerçeğe önem verilmesi, Auguste Comte’un Pozitivizm felsefesinin, insanın sadece gördüğüne inanması gerektiğini savunmasının edebiyata da yansıması olmuştur. Böylece Pozitivizmin de etkisiyle realizm akımı doğmuştur.

Realizmde, duygu ve hayaller yerini, toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Konular gerçekten alınır. Yaşanan ve gözlenen gerçek bütün çıplaklığıyla anlatılır.

Realizm ile ilgili kanvas tablolar için tıklayın

Realizm Özellikleri;

 • Realizmin ilk sıradaki ilke ve niteliği gerçekliktir. Romantizm lirizmine karşı çıkan realizme göre gerçeğe ancak ve ancak bilimin emrindeki akılla ulaşılır.
 • Okura bir şeyleri öğretme ve onları eğitme gibi bir amaçları yoktur.     Sanat için sanat” anlayışına sahiptirler.
 • Sanatçılar eserlerinde gözlem, anket ve belgelerden yararlanmışlardır.
 • Gerçeği gözlem yoluyla fotoğraf makinesi ya da ayna gibi olduğu şekliyle anlatmak istemişlerdir.
 • Çevre tasvirleri önemli görülerek kişiyi ve içinde yer aldıkları çevreyi tasvir yoluna gitmişlerdir.
 • Anlatımda kişiliklerini gizlemişlerdir. Duygularını olaylara katmamışlar, rastlantılardan ve olağanüstülüklerden sıyrılarak gerçeği anlatmışlardır.
 • Romantizmdeki gibi iyiler iyi kötüler kötü değildir. İnsanlar iyi ve kötü yönleriyle anlatılmıştır.
 • Biçim güzelliğine önem vermişler ancak aşırı özentili ve süslü anlatımdan uzak durmuşlardır.
 • Realizm daha çok roman ve hikâye alanında gelişmiştir.
 • Betimlemelere verilen öneme karşın olaylar sınırlıdır. Konular tarihten çok günlük yaşamdan alınmıştır.
 • Sanatçıların dili, objektiflik ilkesi doğrultusunda açık ve anlaşılırdır.

Realizm Temsilcileri;

 • Honoré de Balzac.
 • Stendhal.
 • Gustave Flaubert.
 • Fyodor Dostoyevski.
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy.
 • Anton Çehov.
 • Maksim Gorki.
 • Daniel Defoe.

Sürrealizm Nedir?

Gerçeküstücülük anlamına gelen sürrealizm 1924’te Fransa’da ortaya çıkmıştır.Akımın ortaya çıkmasının en büyük sebebi Dadaizm akımıdır.Sürrealizm akımının kurucusu André Breton’dur. Sürrealistlere göre bilinçaltı; toplum, ahlak, din ve yasa gibi zorunluluk kavramları ile oluşmuştur.

Temsilcileri Kimlerdir?

-Andre Breton

-Paul Eluard

-Louis Aragon

Salvador Dali’nin sürrealim Kanvas Tablosu İçin Tıklayın

Özellikleri Neler?

-Bilinçaltının, bilinç alanına olan egemenliği savunulur. Aynca bilinç ile bilinç dışını birleştirme esas alınır.

-İçinden geldiği gibi yazmak bu akımın en belirgin özelliğidir.

-Akılcılığın karşısında olan sürrealistler, geleneksel ve biçime dayalı inanç ve değerleri düşünceden silmişlerdir.

Empresyonizm Nedir? Temsilcileri Kimlerdir ?

Monet, 1869’da başarısız kariyeri, zorlu özel hayatı, bir de üstüne parasızlık derken kendini Seine nehrine atıp, intihar etmeye kalkmıştı. Ölmeyince şansını zorlamaya karar verdi, savaştan kaçıp Londra’ya gitti, Turner onu büyüledi. Paris’e geri döndüğünde sanat tarihini değiştirecek, Fransa’yı resim sanatında yepyeni bir yere taşıyacak dev adımını attı.

Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya impression adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı Mayıs’ında Paris’te bir sergide teşhir edilirken tabloyu gören bir Fransız gazetecisi bu kelimeyi umumi bir deyim haline getirdi. Daha sonra, yenilik taraftarı ressamların eserleri “empresyonist” deyimiyle anılmaya başlandı.

Empresyonizm Özellikleri;

 • 19. yy.da ortaya çıkmıştır
 • Edebiyatta ve resimde gelişerek bütün güzel sanatları etkilemiştir.
 • Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı izlenimler önemlidir; bu nedenle anlatılan dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir. Aslında dış âleme, oradaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.
 • Varlığın sanatçıda içinde bulunulan bağlamda uyandırdığı izlenimler, sanatın öğesi olarak kabul edilmiştir.
 • Anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenmiştir, anlamın yoruma uygun olması beklenmiştir.
 • Sanatın amacı birtakım gerçekleri yansıtmak değildir.
 • Sanat için sanat” ilkesi benimsenmiştir.
 • Gerçekler kişilere göre değişir ve kişisel değer kazanır.
 • Işık ve renk kaynaklı görsel izlenimler, şiirde önemli bir yer tutar.

Claude Monet Kanvas Tablolarını Görmek İçin Tıklayınız

Empresyonizm Akımı Öncüleri Ve Temsilcileri; Claude Monet

 • Claude Monet
 • Edouard Manet
 • Edgar Degas
 •  Pisarro Sisley
 • Paul Cezanne
 • Guillaume
 • Berthe Morisot

Kübizm Akımı

Kübizm 20.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.Sanatta köklü değişimler meydana getirmiştir.Eskiye dayalı fikirleri silerek bambaşka bir sanat anlayışı yapmıştır. Resim ve heykel dallarında fazlasıyla kendisini gösteren Kübizm, zamanla edebiyatta da varlığını belli etmiştir.Kübizm edebiyatla 1913 yılında tanışmıştır.

Özellikleri Nelerdir?

-Varlığın, dış görünüşüyle birlikte iç dünyasının betimlenmesi amaçlanmıştır.

-Sanatçılar, anlatımı canlı kılmak için, yapıtlarında duygularla olayları karıştırarak yansıtmışlardır.

-Doğaya yeni bir görünüş vermeye çalışan kübistler, nesneleri çok sayıda bakış açısından ve farklı zamanlarda tuvallere geçirmeyi amaçlamışlardır.

Temsilcileri Kimlerdir?

Apollinaire

Max Jacob

Jean Cocteau

Blaise Cendrars

Barok Nedir?

Barok akımı 17. ve 18. yüzyılda Avrupa’da tüm sanat dallarında etkili bir akımdır.Barok kelimesi düzensiz biçimleri ifade etmek için kullanılan Portekizce kökenli barracco sözcüğünden türetilmiştir.Barok sanatı İtalya’da gelişir ve oradan tüm Avrupa’ya yayılır. Maniyerizm akımını takip etmiştir.

Temsilcileri Kimlerdir?

 1. Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610)
 2. Giovanni Lorenzo Bernini (1598 – 1680)
 3. Georges de la Tour (1593 – 1652)

Barok Resim Sanatı

Barok Resim Akımında en çok işlenen konular arasında; azizlerin yaşamı,  mitolojik konular, kahramanlık öyküleri ve ailelerin tarihi yer alır . barok sanatında manzaralar ve natürmort ile tek ya da grup portreleri de ön plandadır. Barok resim sanatının önemli özelliklerinden birisi de kuvvetli gelen ışığın yüzeyde gölgeler oluşturacak şekilde yansımasıdır.

Rembrandt Gece Devriyesi Kanvas Tablo İçin Tıklayın

Barok Resim Sanatı Eserleri Şunlardır;

 • Caravaggio – Aziz Thomas’ın şüphesi
 • Rembrandt – Gece Devriyesi
 • Rubens – Masumların Katli
 • Vermeer – İnci Küpeli Kız
 • Bernini – Apollo’nun Daphneyi Kaçırması
 • Tintorette – Son Akşam Yemeği
 • Valezquez – Yumurta Pişiren Yaşlı Kadın
 • Murillo – Kavun Yiyenler
 • Anthony Van Dyck – Kutsal Aile Dinleniyor
 • Carracci – Kasap Dükkanı

Klasizm ve Temsilcileri

Klasizm temelleri rönesansa dayanır. Klasizm ilk öncü temsilcisi aristokrasinindir hatta bazıları aristokrasinin akımı da der.Klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. Ayrıca duruluk ve açıklığı, bileşimde dengeyi, ölçülülüğü ve sağlamlığı, ahlaksal ve ruhsal çözümlemede inceliği, doğallığı ve gerçeğe benzerliği ilke olarak benimseyen sanat akımıdır.

Klasizm başlıca temsilcileri;

 • Nicolas Poussin
 • Nicolas Boileau
 • Molière
 • Friedrich Hölderlin

Ünlü Ressam Tabloları İçin Tıklayın

Klasizm Özellikleri Nelerdir ?

 • Akıl, sağduyu ve insan doğasına önem verilmiştir.
 • Konular, eski Yunan ve Latin kaynaklarından alınmıştır.
 • Mükemmeliyetçilik esas alınmış, konuya değil; anlatıma önem verilmiştir. Onun için anadili en güzel biçimde kullanılmaya dikkat edilmiştir.
 • Sanat sanat içindir, anlayışı benimsenmiştir.
 • Sanatçılar, yapıtlarında kişiliklerini gizlemişlerdir.
 • İnsanların her zaman, her yerde, her toplumda aynı duygu ve düşüncede oldukları kabul edilmiş, bu yüzden yapıtlarda değişmez tipler oluşturulmuştur.
 • Fiziksel ve sosyal çevre önemli değildir; çünkü bunlar değişkendir.
 • Kahramanlar, ruhsal özellikleriyle ele alınmıştır.
 • Tiyatroda üç birlik kuralına -yer, zaman ve olay birliği- uyulmuştur.

Klasizm Ressamları ;

 • William Adolphe Bouguereau
 • Giovanni Boldini
 • Eugene De Blaas
 • Francois Leon Benouville
 • Leon Belly
 • Eugene Emmanuel Amaury Duval
 • Sir Lawrence Alma Tadema