Resim Sanatı Akımları

Realizm Resim Akımı

19.yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. 19. yüzyılda bilim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilim adamlarının yaptıkları gözlemler ve deneyler, bilimin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Bilimsel alanda yalnızca gözlenenlere, yani gerçeğe önem verilmesi, Auguste Comte’un Pozitivizm felsefesinin, insanın sadece gördüğüne inanması gerektiğini savunmasının edebiyata da yansıması olmuştur. Böylece Pozitivizmin de etkisiyle realizm akımı doğmuştur.

Realizmde, duygu ve hayaller yerini, toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Konular gerçekten alınır. Yaşanan ve gözlenen gerçek bütün çıplaklığıyla anlatılır.

Realizm ile ilgili kanvas tablolar için tıklayın

Realizm Özellikleri;

 • Realizmin ilk sıradaki ilke ve niteliği gerçekliktir. Romantizm lirizmine karşı çıkan realizme göre gerçeğe ancak ve ancak bilimin emrindeki akılla ulaşılır.
 • Okura bir şeyleri öğretme ve onları eğitme gibi bir amaçları yoktur.     Sanat için sanat” anlayışına sahiptirler.
 • Sanatçılar eserlerinde gözlem, anket ve belgelerden yararlanmışlardır.
 • Gerçeği gözlem yoluyla fotoğraf makinesi ya da ayna gibi olduğu şekliyle anlatmak istemişlerdir.
 • Çevre tasvirleri önemli görülerek kişiyi ve içinde yer aldıkları çevreyi tasvir yoluna gitmişlerdir.
 • Anlatımda kişiliklerini gizlemişlerdir. Duygularını olaylara katmamışlar, rastlantılardan ve olağanüstülüklerden sıyrılarak gerçeği anlatmışlardır.
 • Romantizmdeki gibi iyiler iyi kötüler kötü değildir. İnsanlar iyi ve kötü yönleriyle anlatılmıştır.
 • Biçim güzelliğine önem vermişler ancak aşırı özentili ve süslü anlatımdan uzak durmuşlardır.
 • Realizm daha çok roman ve hikâye alanında gelişmiştir.
 • Betimlemelere verilen öneme karşın olaylar sınırlıdır. Konular tarihten çok günlük yaşamdan alınmıştır.
 • Sanatçıların dili, objektiflik ilkesi doğrultusunda açık ve anlaşılırdır.

Realizm Temsilcileri;

 • Honoré de Balzac.
 • Stendhal.
 • Gustave Flaubert.
 • Fyodor Dostoyevski.
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy.
 • Anton Çehov.
 • Maksim Gorki.
 • Daniel Defoe.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir