Resim Sanatı Akımları

Empresyonizm Nedir? Temsilcileri Kimlerdir ?

Monet, 1869’da başarısız kariyeri, zorlu özel hayatı, bir de üstüne parasızlık derken kendini Seine nehrine atıp, intihar etmeye kalkmıştı. Ölmeyince şansını zorlamaya karar verdi, savaştan kaçıp Londra’ya gitti, Turner onu büyüledi. Paris’e geri döndüğünde sanat tarihini değiştirecek, Fransa’yı resim sanatında yepyeni bir yere taşıyacak dev adımını attı.

Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya impression adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı Mayıs’ında Paris’te bir sergide teşhir edilirken tabloyu gören bir Fransız gazetecisi bu kelimeyi umumi bir deyim haline getirdi. Daha sonra, yenilik taraftarı ressamların eserleri “empresyonist” deyimiyle anılmaya başlandı.

Empresyonizm Özellikleri;

 • 19. yy.da ortaya çıkmıştır
 • Edebiyatta ve resimde gelişerek bütün güzel sanatları etkilemiştir.
 • Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı izlenimler önemlidir; bu nedenle anlatılan dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir. Aslında dış âleme, oradaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.
 • Varlığın sanatçıda içinde bulunulan bağlamda uyandırdığı izlenimler, sanatın öğesi olarak kabul edilmiştir.
 • Anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenmiştir, anlamın yoruma uygun olması beklenmiştir.
 • Sanatın amacı birtakım gerçekleri yansıtmak değildir.
 • Sanat için sanat” ilkesi benimsenmiştir.
 • Gerçekler kişilere göre değişir ve kişisel değer kazanır.
 • Işık ve renk kaynaklı görsel izlenimler, şiirde önemli bir yer tutar.

Claude Monet Kanvas Tablolarını Görmek İçin Tıklayınız

Empresyonizm Akımı Öncüleri Ve Temsilcileri; Claude Monet

 • Claude Monet
 • Edouard Manet
 • Edgar Degas
 •  Pisarro Sisley
 • Paul Cezanne
 • Guillaume
 • Berthe Morisot

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir