Sürrealizm Nedir?

Gerçeküstücülük anlamına gelen sürrealizm 1924’te Fransa’da ortaya çıkmıştır.Akımın ortaya çıkmasının en büyük sebebi Dadaizm akımıdır.Sürrealizm akımının kurucusu André Breton’dur. Sürrealistlere göre bilinçaltı; toplum, ahlak, din ve yasa gibi zorunluluk kavramları ile oluşmuştur.

Temsilcileri Kimlerdir?

-Andre Breton

-Paul Eluard

-Louis Aragon

Salvador Dali’nin sürrealim Kanvas Tablosu İçin Tıklayın

Özellikleri Neler?

-Bilinçaltının, bilinç alanına olan egemenliği savunulur. Aynca bilinç ile bilinç dışını birleştirme esas alınır.

-İçinden geldiği gibi yazmak bu akımın en belirgin özelliğidir.

-Akılcılığın karşısında olan sürrealistler, geleneksel ve biçime dayalı inanç ve değerleri düşünceden silmişlerdir.

Kübizm Akımı

Kübizm 20.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.Sanatta köklü değişimler meydana getirmiştir.Eskiye dayalı fikirleri silerek bambaşka bir sanat anlayışı yapmıştır. Resim ve heykel dallarında fazlasıyla kendisini gösteren Kübizm, zamanla edebiyatta da varlığını belli etmiştir.Kübizm edebiyatla 1913 yılında tanışmıştır.

Özellikleri Nelerdir?

-Varlığın, dış görünüşüyle birlikte iç dünyasının betimlenmesi amaçlanmıştır.

-Sanatçılar, anlatımı canlı kılmak için, yapıtlarında duygularla olayları karıştırarak yansıtmışlardır.

-Doğaya yeni bir görünüş vermeye çalışan kübistler, nesneleri çok sayıda bakış açısından ve farklı zamanlarda tuvallere geçirmeyi amaçlamışlardır.

Temsilcileri Kimlerdir?

Apollinaire

Max Jacob

Jean Cocteau

Blaise Cendrars

Barok Nedir?

Barok akımı 17. ve 18. yüzyılda Avrupa’da tüm sanat dallarında etkili bir akımdır.Barok kelimesi düzensiz biçimleri ifade etmek için kullanılan Portekizce kökenli barracco sözcüğünden türetilmiştir.Barok sanatı İtalya’da gelişir ve oradan tüm Avrupa’ya yayılır. Maniyerizm akımını takip etmiştir.

Temsilcileri Kimlerdir?

 1. Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610)
 2. Giovanni Lorenzo Bernini (1598 – 1680)
 3. Georges de la Tour (1593 – 1652)

Barok Resim Sanatı

Barok Resim Akımında en çok işlenen konular arasında; azizlerin yaşamı,  mitolojik konular, kahramanlık öyküleri ve ailelerin tarihi yer alır . barok sanatında manzaralar ve natürmort ile tek ya da grup portreleri de ön plandadır. Barok resim sanatının önemli özelliklerinden birisi de kuvvetli gelen ışığın yüzeyde gölgeler oluşturacak şekilde yansımasıdır.

Rembrandt Gece Devriyesi Kanvas Tablo İçin Tıklayın

Barok Resim Sanatı Eserleri Şunlardır;

 • Caravaggio – Aziz Thomas’ın şüphesi
 • Rembrandt – Gece Devriyesi
 • Rubens – Masumların Katli
 • Vermeer – İnci Küpeli Kız
 • Bernini – Apollo’nun Daphneyi Kaçırması
 • Tintorette – Son Akşam Yemeği
 • Valezquez – Yumurta Pişiren Yaşlı Kadın
 • Murillo – Kavun Yiyenler
 • Anthony Van Dyck – Kutsal Aile Dinleniyor
 • Carracci – Kasap Dükkanı